1000k's Recent Activity

  1. 1000k đã đăng chủ đề mới.

    8 về game Vấn đề phản chiếu ( PC ) của nhân vật

    Nghe admin nói ss15 này tổng pc của nhân vật khi pk chỉ dc tối đa 70%. Vậy trên người quần áo ring pen tổng tỉ lệ vượt quá 70% có phải...

    Diễn đàn: Hà Nội

    17/4/24 lúc 00:23