Thông báo Thanh lý ring pen socket

Thảo luận trong 'Hà Nội' bắt đầu bởi fantasymc, 28/11/23.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
 1. fantasymc

  fantasymc Ban Quản Trị

  Những tài khoản vay bạc sẽ được tách riêng ring/pen socket để bán.
  Giá bán:
  + Vòng cổ (pen) ssk + 6 dòng ex GIAO DỊCH 199k bạc
  + Nhẫn (Ring) ssk GIAO DỊCH 189k bạc
  + Ring/Pen ae không thể trade trong game, mà sẽ phải trade qua web, phí 1 bạc/lượt trade
  + Giao dich mua ring/pen từ 14/1 đến 24/2/2024 sẽ được tặng hồng kỳ tăng 10% sát thương PVP, sử dụng 6 tháng
  AE muốn mua vui lòng liên hệ admin

  Pen của Apollo: seri 00055C28 >> đã bán
  Ring của GauGau : seri 00001EE6 >> đã bán
  Ring của SkyNets: seri 001394D0 >> đã bán
  Ring của Balenciaga: seri 0012DCE6
  ring của SaiTaMa: seri 0000689B
  ring của LamXung: seri 00085A29
  ring của LEGEND: seri 000CF48D
  pen của DontNate: seri 000869A8
  pen của KeSiTinh: seri 0007E3BA
  pen của ViDoLaEm: seri 000FE8A7 >> đã bán
  pen của ViDoLaEm: seri 000FE8BE >> đã bán
  pen của havan: seri 00005DCF
  pen của havan: seri 0001FB11
  pen của Timon: seri 0001B21E
  ring của NhiepLy: seri 0015EEA4

  pen của Zhukov: seri 0002D332 >> đã bán
  pen của Zhukov: seri 0002D333 >> đã bán
  pen của Zhukov: seri 0002D334 >> đã bán

  ring của boyzone2: seri 003A7202
  ring của boyzone2: seri 003A7201

  ring của MisMit : seri 000220CB
  ring của MisMit : seri 000220CD
  pen của MisMit : seri 0001475C (ex +10k) >> Đã bán
  ring của Vincent: seri 000A38B3
  ring của Vincent: seri 000220CD
  ring của Vincent: seri 000A38AC
  ring của Vincent: seri 000A38AD
  pen của Vincent : seri 000A38AE (ex +10k) >> Đã bán
  pen của Vincent : seri 000A38AC (ex +10k) >> đã bán
  ring của SuperMan: seri 00009B52
  ring của SuperMan: seri 00009B53
  ring của SuperMan: seri 00009B54

  ring của Punbaa: seri 0645BAA2 >> Đã bán
  ring của Punbaa: seri 0645BAA3
  ring của Punbaa: seri 0645BAAA
  ring của Punbaa: seri 0645BAAB
  ring của Punbaa: seri 0645BAAC
  ring của Punbaa: seri 00062538
  ring của Punbaa: seri 00062539
  ring của Punbaa: seri 0006253A

  ring của CellPiano: seri 0000441D
  ring của CellPiano: seri 003F5B27
  pen của CellPiano: seri 0000442E (ex +10k)
  ring của CellPiano: seri 0000442D
  ring của CellPiano: seri 0000442C
  pen của CellPiano: seri 0000442B (ex +10k) >> đã bán
  ring của CellPiano: seri 0000442C >> đã bán
  ring của CellPiano: seri 0000442D >> đã bán

  ring của DajSuHuynh: seri 0001EC50
  ring của DajSuHuynh: seri 0001EC4F
  pen của DajSuHuynh: seri 0001EC4E
  ring của DajSuHuynh: seri 0001EC4D
  ring của DajSuHuynh: seri 0001EC4C
  pen của DajSuHuynh: seri 0001EC52 (ex +10k)
  ring của DajSuHuynh: seri 0001EC53
  ring của DajSuHuynh: seri 0001EC54

  ring của AndreyTran: seri 000761B9
  ring của AndreyTran: seri 000761B7
  pen của AndreyTran: seri 000761B5 (ex +10k)
  pen của AndreyTran: seri 000761C0
  ring của AndreyTran: seri 000761B2
  ring của AndreyTran: seri 000761A0
  pen của AndreyTran: seri 000761C1(ex +10k)
  ring của AndreyTran: seri 000761D1
  ring của AndreyTran: seri 000761E1
  pen của AndreyTran: seri 000761C2(ex +10k)
  ring của AndreyTran: seri 000761C3
  ring của AndreyTran: seri 000761C4

  pen của ConCaiNit: seri 000A5DF8 (ex +10k) >> đã bán
  Ring của ConCaiNit: seri 000A5DF5
  Ring của ConCaiNit: seri 000A5DE7
  Ring của ConCaiNit: seri 000A5DE5
  Ring của ConCaiNit: seri 000A5DE6
  Ring của ConCaiNit: seri 000A5DE7
  pen của ConCaiNit: seri 000B2D82 (ex +10k)
  Ring của ConCaiNit: seri 000B2D83
  Ring của ConCaiNit: seri 000B2D84
  pen của ConCaiNit: seri 000A5DE9 (ex +10k)
  Ring của ConCaiNit: seri 000A5DE8
  Ring của ConCaiNit: seri 000A5DE7

  pen của Arishem : seri 0010F4A6 (ex +10k)
  pen của Arishem : seri 0010F4AD (ex +10k)
  Ring của Arishem : seri 0010F4AE
  pen của Arishem : seri 0010F4AF (ex +10k)
  Ring của Arishem : seri 0010F4AC
  Ring của Arishem : seri 0010F4AD
  Ring của Arishem : seri 0010F4AE
  Ring của Arishem : seri 000D41E7
  Ring của Arishem : seri 000D41E8
  Ring của Arishem : seri 000D41E9

  Ring của Metrology : seri 00006B49
  Ring của Metrology : seri 00006B4A
  Ring của Metrology : seri 00006B4B
  Ring của Metrology : seri 00006BFC
  Ring của Metrology : seri 0AC5F0FC
  Ring của Metrology : seri 0AC5F0FB

  pen của Ll0N: seri 003F5B21 (ex +10k) >> Đã bán
  ring của Ll0N: seri 0679A14E >> Đã bán
  ring của Ll0N: seri 000B2D5F

  pen của SpecialOne: seri 000220C3 (ex +10k) >> Đã bán
  ring của SpecialOne: seri 000509F3

  pen của ComChienGa: seri 0005157A (ex +10k) >> Đã bán
  ring của ComChienGa: seri 06769BBC

  pen của Sherwin: seri 00085A17 (ex +10k)
  ring của Sherwin: seri 000019BF
  ring của Sherwin: seri 000019BC
  ring của Sherwin: seri 000019C5
  ring của Sherwin: seri 000019C6
  ring của Sherwin: seri 000019C7

  pen của Pumbaa: seri 00008B8E
  Ring của Pumbaa : seri 00008B8C
  Ring của Pumbaa : seri 0012DCEE

  pen của GORA: seri 001356CD (ex +10k)
  ring của GORA: seri 066E2CBD
  ring của GORA: seri 066E2CBE

  pen của Luxury88: seri 000B417B
  Ring của Luxury88: seri 000B417D
  Ring của Luxury88 : seri 000B417C

  pen của Shanks seri 00002303
  ring của Shanks seri 00002306

  còn tiếp ...
   
  Last edited: 6/5/24
 2. fantasymc

  fantasymc Ban Quản Trị

  ring của OngTrum: seri 0B288B2F
  pen của OngTrum: seri 0013573A
  pen của OngTrum: seri 0013573B
  pen của OngTrum: seri 0013573C

  pen của DontAsk: seri 00465958
  ring của DontAsk: seri 001394D1

  pen của DoJin: seri 000375CF (ex + 10k)
  ring của DoJin: seri 00035DB3
  pen của DoJin: seri 0002F84C (ex + 10k)
  ring của DoJin: seri 0002F84D
  ring của DoJin: seri 0002F84E

  ring của CuongFan: seri 00AC1B11
  pen của CuongFan: seri 000359FD (ex + 10k)
  ring của CuongFan: seri 000359FC
  ring của CuongFan: seri 000359FB

  pen của thuglife: seri 000013EF (ex + 10k)
  ring của thuglife: seri 06769BBB
  ring của thuglife: seri 06766CD0

  pen của Hellb0y99: seri 0D453CC0 (ex + 10k)
  ring của Hellb0y99: seri 010481E3
  ring của Hellb0y99: seri 00035C8E

  pen của Cogihot: seri 000375D7 (ex + 10k)
  ring của Cogihot: seri 15DE3882
  ring của Cogihot: seri 15DE3881

  pen của Cogihot: seri 0012F20C
  ring của Cogihot: seri 0C9C5CB0
  ring của Cogihot: seri 0012F3B7
   
  Last edited: 24/12/23
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này